ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλινικό μου έργο ξεκινά από την περίοδο της θητείας ως ειδικευόμενος στην πανεπιστημιακή κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων στην Ιατρική Σχολή του Αννοβέρου. Η εκπαίδευσή μου χωρίστηκε σε 2 περιόδους: δίχρονη εκπαίδευση στις βασικές αρχές της Χειρουργικής (Basischirurgie) και τρίχρονη εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική. Στην πρώτη περίοδο κάλυψα ως βοηθός ή χειρουργός υπό καθοδήγηση, όλο το φάσμα των καρδιο- θωρακο- και αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων σε ενήλικες, υπό την πατρική καθοδήγηση του διεθνούς φήμης Professor Axel Haverich, στις οδηγίες και συμβουλές του οποίου οφείλω την εξέλιξη της χειρουργικής μου τεχνικής. Η εκπαίδευση αυτή μου προσέφερε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τις τρεις ειδικότητες και να αποφασίσω συνειδητά να ακολουθήσω την Αγγειοχειρουργική. Επιπρόσθετα, εκπαιδεύτηκα στην αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική και ήμουν υπεύθυνος της καρδιοχειρουργικής εντατικής για 6 μήνες.

Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης μου στην Αγγειοχειρουργική προηγήθηκε ένας χρόνος ερευνητικού έργου στο Κέντρο Έρευνας της Ιατρικής Σχολής του Αννοβέρου Crossbit (Utility for Biocompatibility and Implants Immunology, www.crossbit.eu). Στη πορεία των επόμενων δυο χρόνων επικεντρώθηκα στην εκπαίδευσή μου στη Χειρουργική της Αορτής και των Αγγείων. Ήταν μεγάλο προνόμιο να με καθοδηγήσουν τρεις μεγάλοι δάσκαλοι, ο Professor Dr. Malakh Shrestha και ο Ass. Professor Maximillian Pichlmaier στην Χειρουργική της Αορτής και ο Professor Omke Teebken στην ενδοαγγειακή χειρουργική και στη Χειρουργική Περιφερικών Αγγείων.

Έχοντας στο ενεργητικό μου, ένα μεγάλο αριθμό χειρουργείων της αορτής και των περιφερικών αγγείων και μετά από παρότρυνση του διεθνούς φήμης Professor Giovanni Torsello, θήτευσα ως πρώτος επιμελητής στο πλευρό του στη Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου του Μίνστερ και στο διεθνούς φήμης νοσοκομείο St. Franziskus Hospital. Με αυτό τον τρόπο είχα τη δυνατότητα να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκτέλεση όλου του φάσματος των ανοιχτών χειρουργικών και ενδοαγγειακών αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Ο καθημερινά μεγάλος αριθμός χειρουργείων και η εφαρμογή των πιο εξελιγμένων τεχνικών με οδήγησε στη γρήγορη συλλογή μεγάλου αριθμού χειρουργείων σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην τελειοποίηση της τεχνικής μου.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα είχα την τιμή να συμμετέχω ως (συν)υπεύθυνος σε ένα αριθμό σημαντικών κλινικών εργασιών (Τ-branch registry, ENCHANT trial, EMINENT trial, SAVER trial, LIMBO trial, Treo Registry κ.α.). Τέλος, η σημαντική εμπειρία μου στις ενδοαγγειακές τεχνικές της αορτής και των περιφερικών αγγείων, μου επέτρεψε την εκτέλεση χειρoυργείων σε ζωντανή αναμετάδοση κατά τη διάρκεια των διεθνούς εμβελείας συμποσίων Charing Cross και LINC.

Έως σήμερα, έχω εκτελέσει > 2000 πολυάριθμες ανοιχτές ενδαγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις, είτε ως πρώτος είτε ως επιβλέπων χειρουργός. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στην εμπειρία μου στις περίπλοκες ενδoαγγειακές τεχνικές στην αορτή (multibranched and fenestrated endografts, chimney endografting), καθώς και σε ιδιαίτερες ενδoαγγειακές τεχνικές της περιφέρειας (iliac side branch endografting, καρωτιδική αγγειοπλαστική-stenting, διαδερμική ενδoαγγειακή αθηρεκτομή, διαδερμική ενδoαγγειακή θρομβεκτομή κ.α.) καθώς και στην πρωτοποριακή διαδερμική ενδοαγγειακή δημιουργία αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών για ασθενείς σε νεφροκάθαρση. Έχοντας διεξάγει ως πρώτος χειρουργός τον απαραίτητο αριθμό ενδοαγγειακών επεμβάσεων στην αορτή και στα περιφερικά αγγεία έλαβα την ιδιαίτερα απαιτητική γερμανική πιστοποίηση του Ειδικού Ενδοαγγειακής Χειρουργικής (Endovaskulärer Spezialist) της Γερμανικής Ακαδημίας Αγγειοχειρουργικής.