Α) Ερευνητικά άρθρα (κλινικά ή εργαστηριακά) σε διεθνή περιοδικά Β) Ανασκοπήσεις/Μετα-αναλύσεις σε διεθνή περιοδικάΓ) Ειδικά άρθραΔ) Άρθρα Σύνταξης (Editorials)E) Επιστολές προς τη Σύνταξη διεθνών περιοδικών (Letters to the Editors)ΣΤ) Ενδιαφέρουσες ΠεριπτώσειςΖ) Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα συγγράμματαΗ) Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίωνh - index
1. Bisdas S, Baghi M, Wagenblast J, Bisdas T, Thng CH, Mack MG, Koh TS, Ernemann U. Tracer kinetic analysis of dynamic contrast-enhanced CT and MR- data in patients with squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract: comparison of the results. Clin Physiol Funct Imag 2009;29(5):339-46.

2. Bisdas T, Mattner F, Ott E, Pichlmaier M, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. Significance of infection markers and microbiological findings during tissue processing of cryopreserved arterial homografts for the early postoperative course. Vasa 2009;38:365-73.

3. Bagaev E, Pichlmaier MA, Wilhelmi M, Bisdas T, Haverich A, Teebken OE. Contralateral internal carotid artery occlusion impairs early but not 30-day stroke following carotid endarterectomy and cardiac surgery. Angiology 2009;61(3):248-52.

4. Bisdas T, Pichlmaier M, Rustum S, Wilhelmi M, Shrestha M, Haverich A, Teebken OE. Carotid endarterectomy with or without concomitant aortocoronary bypass in elderly patients: an analysis of 599 procedures. Int Angiol 2010;29(1):47-52.

5. Bisdas T, Paraskevas KI, Pichlmaier M, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. Dorsal (posterior) versus medial approach for the surgical repair of popliteal artery aneurysms. Angiology 2010;61:248-252.

6. Bisdas T, Redwan A, Wilhelmi M, Haverich A, Hagl C, Teebken OE, Pichlmaier MA. Less-invasive perfusion techniques may improve outcome in thoracoabdominal aortic surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140(6):1319-24.

7. Bisdas T, Pichlmaier M, Bisdas S, Haverich A, Teebken OE. Early neurologic outcome after bovine pericardium versus venous patch angioplasty in 599 patients undergoing carotid endarterectomy. Vascular 2010;18(3):147-53.

8. Bisdas T, Pichlmaier M, Wilhelmi M, Aper T, Bisdas S, Haverich A, Teebken OE. Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections. J Vasc Surg 2010;52(2):323-30.

9. Bisdas S, Seitz O, Middendorp M, Chambon-Pinho N, Bisdas T, Vogl TJ, Hammerstingl R, Ernemman U, Mack MG. An exploratory, pilot study into the association of microcirculatory parameters derived by MRI-based pharmacokinetic analysis and glucose utilization estimated by PET-CT imaging in head-and-neck cancer. Eur Radiol 2010;20(10):2358-66.

10. Zhang R, Teebken OE, Bisdas T, Haverich A, Pichlmaier M. Surgical outcome in patients with concomitant infected abdominal aortic aneurysm and spondylitis. Vascular 2011;19(1):34-41

11. Pichlmaier M, Knigina L, Kutschka I, Bara C, Oswald H, Klein G, Bisdas T, Haverich A. Complete removal as a routine treatment for any cardiovascular implantable electronic device associated infection. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142(6)1482-90.

12. Bisdas T, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. Cryopreserved arterial homografts versus silver-coated Dacron grafts for abdominal aortic infections with intraoperative evidence of microorganisms. J Vasc Surg 2011;53(5):1274-1281.e4

13. Bisdas T, Beutel G, Hoeper MM, Kuehn C, Haverich A, Warnecke G, Teebken OE. Vascular complications in patients undergoing femoral cannulation for extracorporeal menbrane oxygenation (ECMO) support. Ann Thor Surg 2011;92(2):626-631

14. Bisdas T, Pichlmaier MA, Wilhelmi M, Bisdas S, Haverich A, Teebken OE. Effects of ABO-mismatch between donor and recipient of cryopreserved arterial homografts. Int Angiology 2011;30(3):247-55

15. Wilhelmi M, Teebken OE, Bisdas T, Haverich A, Mischke R. Ovine blood: establishment of a list of reference values relevant to blood coagulation in sheep. ASAIO J 2011;58(1):78-92

16. Bisdas T, Bagaev E, Marsch G, Burgwitz K, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. In-vitro-Effektivität der Imprägnierung von Gefäßprothesen mit keimspezifischen Bakteriophagen für die Prävention von Protheseninfektionen. Gefäßchirurgie 2011;16:387-394

17. Bisdas T, Beckmann E, Marsch G, Burgwitz K, Kuehn C, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. Prevention of vascular graft infections with antibiotic graft impregnation prior to implantation: in vitro comparison between daptomycin, rifampin and nebacetin. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;43(4):448-56

18. Bisdas T, Egorova N, Moskowitz AJ, Sosunov EA, Marin ML, Faries PL, Vouyouka AG. The impact of gender on in-hospital outcomes after carotid endarterectomy of stenting. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;44(3):244-50

19. Zhang R, Bures M, Höffler HK, Zinne N, Länger F, Bisdas T, Haverich A, Krüger M. Tissue PatchTM as a novel synthetic sealant for repair of superficial lung defect: in vitro results. Ann Surg Innov Res 2012;6(1):6-12

20. Donas KP, Pecoraro F, Bisdas T, Lachat M, Torsello G, Rancic Z, Austermann M, Mayer D, Pfammater T, Puchner S. CT-angiography at 24 months demonstrates durability of EVAR with the use of chimney grafts for pararenal aortic pathologies. J Endovasc Ther 2013;20(1):1-6

21. Bosiers MJ, Bisdas T, Donas KP, Torsello G, Austermann M. Early experience with the first commercially available off-the-shelf multibranched endograft (t-branch) in the treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms. J Endovasc Ther. 2013;20(6):719-25

22. Avgerinos ED, Bisdas T; European Vascular Surgeons in Training (EVST) Writing Committee. Vascular training profiles across Europe. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013 Dec;46(6):719-25

23. Lachat M*, Bisdas T*, Rancic Z, Torsello G, Mayer D, Gil-Sales J, Pecoraro F, Donas KP. Chimney endografting for pararenal aortic pathologies using transfemoral access and the lift technique. J Endovasc Ther. 2013 Aug;20(4):492-7 (*equally contributed)

24. Bisdas T, Donas KP, Torsello G, Austermann M. Technical assessment of the preloaded fenestrated stent-graft in the management of pararenal aortic aneurysms. J Endovasc Ther. 2013 Aug;20(4):461-8.

25. Austermann M*, Bisdas T*, Torsello G, Bosiers MJ, Lazaridis K, Donas KP. Outcomes of a novel technique of endovascular repair of aneurysmal internal iliac arteries using iliac branch devices. J Vasc Surg. 2013;58(5):1186-91 (*equally contributed)

26. Bisdas T, Donas KP, Bosiers M, Torsello G, Austermann M. Anatomical suitability of the T-branch stent-graft in patients with thoracoabdominal aortic aneurysms treated using custom-made multibranched endografts. J Endovasc Ther. 2013 Oct;20(5):672-78.

27. Schönefeld E, Torsello G, Osada N, Herten M, Bisdas T, Donas KP. Long-term outcome of femoropopliteal stenting. Results of a prospective study. J Cardiovasc Surg (Torino). 2013 Oct;54(5):617-23.

28. Bisdas T, Donas KP, Bosiers MJ, Torsello G, Austermann M. Custom-made versus off-the-shelf multibranched endografts for endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2014;60(5):1186-95

29. Stavroulakis K, Torsello G, Bisdas T, Bosiers M, Schwindt A. Early experience with the EntrustTM Stent delivery system for stent treatment of the lower extremities’ arteries via transbrachial approach. J Cardiovasc Surg (Torino) 2014;55(4):483-8

30. Bisdas T, Weiss K, Eisenack M, Austermann M, Torsello G, Donas KP. Durability of the Endurant stent graft in patients undergoing endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2014;60(5):1125-31

31. Jawadi N, Bisdas T, Torsello G, Stavroulakis K, Donas KP. Endovascular treatment of isolated abdominal aortic dissections: long-term results. J Endovasc Ther. 2014;21(2):324-8

32. Marsch G, Mashaqi B, Burgwitz K, Bisdas T, Knigina L, Stiesch M, Haverich A, Kuehn C. Prevention of pacemaker infections with perioperative antimicrobial treatment: an in vitro study. Europace. 2014 Apr;16(4):604-11

33. Donas KP, Torsello G, Bisdas T, Austermann M, Stavroulakis K, Pitoulias GA. Novel indication for chimney graft placement in the inferior mesenteric artery in AAA patients with coexistent bilateral internal iliac artery occlusion. J Endovasc Ther. 2014;21(4):548-52

34. Bisdas T, Weiss K, Donas KP, Schwindt A, Torsello G, Austermann M. Use of iliac branch devices for endovascular repair of aneurysmal distal seal zones after EVAR. J Endovasc Ther 2014;21(4):579-86

35. Bisdas T, Panuccio G, Sugimoto M, Torsello G, Austermann M. Risk factors for spinal cord ischemia after endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2015;61(6):1408-16

36. Panuccio G, Bisdas T, Berekoven B, Torsello G, Austermann M. Performance of bridging stent-grafts in fenestrated and branched aortic endografting. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;50(1):60-70

37. Gindera LB, Donas KP, Torsello G, Bisdas T, Stavroulakis K. Significant CT-angiographic evidence of coexisting abdominal aortoiliac aneurysms with simple renal cysts and abdominal wall hernias. Minerva Chir 2015;70(6):409-16

38. Donas KP, Torsello G, Weiss K, Bisdas T, Eisenack M, Austermann M. Performance of the Endurant stent-graft in patients with abdominal aortic aneurysms independent of their morphologic suitability for endovascular aneurysm repair based on instructions for use. J Vasc Surg 2015;62(4):848-54

39. Fleissner F, Redwan A, Bisdas T, Boeck AL, Weissenborn K, Haverich A, Teebken OE, Pichlmaier M, Martens A. Intraoperative changes in cerebrospinal fluid gas tensions reflect paraplegia during thoracoabdominal aortic surgery: a proof-of-principle study. Vasc Endovascular Surg 2015;49(3-4):84-92

40. Bisdas T, Borowski M, Torsello G; First-line Treatments in Patients with Critical Limb Ischemia (CRITISCH) Collaborators. Current practice of first-line treatment strategies in patients with critical limb ischemia. J Vasc Surg 2015;62(4):965-73

41. Donas KP, Lee JT, Lachat M, Torsello G, Veith FJ; PERICLES Investigators*. Collected world experience about the performance of the snorkel/chimney endovascular technique in the treatment of complex aortic pathologies: the PERICLES registry. Ann Surg 2015;262(3):546-5 (*Bisdas T)

42. Georgakarakos E, Oannou CV, Trellopoulos G, Kontopodis N, Papachristodoulou A, Torsello G, Bisdas T. Immediate change in suprarenal neck angulation after endovascular aneurysm repair: comparison of the Ovation stent-graft inflatable sealing rings to a conventional self-expanding stent-graft. J Endovasc Ther 2015;22(4):613-9

43. Stavroulakis K, Bisdas T, Torsello G, Stachmann A, Schwindt A. Combined directional atherectomy and drug-eluting balloon angioplasty for isolated popliteal artery lesions in patients with peripheral artery disease. J Endovasc Ther 2015;22(6):847-52

44. Georgakarakos E, Xenakis A, Bisdas T, Georgiadis GS, Schoretsanitis N, Antoniou GA, Lazarides M. The shear stress profile of the pivotal fenestrated endograft at the level of the renal branches: a computational study for complex aortic aneurysms. Vascular 2016;24(4):368-77

45. Donas KP, Torsello GB, Picolli G, Pitoulias GA, Torsello GF, Bisdas T, Austermann M, Gasparini D. The PROTAGORAS study to evaluate the performance of the Endurant stent graft for patients with pararenal pathologic processes treated by the chimney/snorkel endovascular technique. J Vasc Surg 2016;63(1):1-7

46. Sugimoto M, Panuccio G, Bisdas T, Berekoven B, Torsello G, Austermann M. Tortuosity is the significant predictive factor for renal branch occlusion after branched endovascular aortic aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;51(3):350-7

47. Meyer A, Lang W, Borowski M, Torsello G, Bisdas T; CRITISCH collaborators. In-hospital outcomes in patients with critical limb ischemia and end-stage renal disease after revascularization. J Vasc Surg 2016;63(4):966-73

48. Troisi N, Donas KP, Weiss K, Michelagnoli S, Torsello G, Bisdas T. Outcomes of Endurant stent graft in narrow aortic bifurcation. J Vasc Surg 2016;63(5):1135-40

49. Beropoulis E, Stavroulakis K, Schwindt A, Stachmann A, Torsello G, Bisdas T. Validation of the Wound, Ischemia, foot Infection (WIfI) classification system in nondiabetic patients treated by endovascular means for critical limb ischemia. J Vasc Surg 2016;64(1):95-103

50. Stavroulakis K, Usai MV, Torsello G, Schwindt A, Stachmann A, Beropoulis E, Bisdas T. Efficacy and safety of transbrachial access for iliac endovascular interventions. J Endovasc Ther 2016;23(3):454-60

51. Eberhard J, Stumpp N, Winkel A, Schrimpf C, Bisdas T, Orzak P, Teebken OE, Haverich A, Stiesch M. Streptococcus mitis and Gemella haemolysans were simultaneously found in atherosclerotic and oral plaques of elderly without periodontitis – a pilot study. Clin Oral Investig 2017;21(1):447-52

52. Hahtapornsawan S, Bisdas T, Torsello G, Criado FJ, Austermann M, Donas KP. Importance of early aortic surveillance after endovascular treatment of type B aortic dissection with malperfusion syndrome. Ann Vasc Surg 2016;36:106-111

53. Bisdas T, Torsello G, Stachmann A, Grundmann T, CRITISCH study group. Results of peripheral bypass surgery in patients with critical limb ischemia (CRITISCH registry). Gefässchirurgie 2016;21(Supl 2):71-79

54. Sugimoto M, Torsello GF, Torsello GB, Austermann M, Stachmann A, Bisdas T. Post-market clinical experience with the INCRAFT AAA stent graft system for challenging access routes. Ann Vasc Surg 2017;pii: S0890-5096(16)31210-9

55. Panuccio G, Torsello GF, Pfister M, Bisdas T, Bosiers MJ, Torsello G, Austermann M. Computer-aided endovascular aortic repair using fully automated 2D/3D fusion imaging. J Vasc Surg 2016;64(6):1696-702

56. Stavroulakis K, Torsello G, Manal A, Schwindt A, Hericks A, Stachmann A, Schönefeld E, Bisdas T. Results of primary stent therapy for femoropopliteal peripheral arterial disease at 7 years. J Vasc Surg 2016;64(6):1696-72

57. Bisdas T, Borowski M, Stavroulakis K, Torsello G for the CRITISCH collaborators. Endovascular treatment versus bypass surgery as first-line treatment strategies in patients with critical limb ischemia: interim-analysis of the CRITISCH registry. JACC Cardiovasc Interv 2016;9(24):2557-2565

58. Stavroulakis K, Schwindt A, Torsello G, Stachmann A, Hericks C, Bosiers MJ, Beropoulis E, Stahlhoff S, Bisdas T. Directional atherectomy with antirestenotic therapy vs drug-coated balloon angioplasty alone for isolated popliteal artery lesions. J Endovasc Ther 2016;doi:10.1177/152660281668393

59. Schroeder M, Donas KP, Stavroulakis K, Stachmann A, Torsello G, Bisdas T. Anatomical suitability of the Zenith Off-the-Shelf (p-Branch) endograft in juxtarenal aortic aneurysms previously treated using the Chimney technique. J Endovasc Ther 2017;24(2):223-229

60. Li Y, Esmail A, Donas KP, Pitoulias G, Torsello G, Bisdas T, Michelagnoli S, Troisi N. Antegrade vs crossover femoral artery access in the endovascular treatment of isolated below-the-knee lesions in patients with critical limb ischemia. J Endovasc Ther 2017;24(3):331-336

61. Troisi N, Pitoulias G, Michelangoli S, Torsello G, Stachmann A, Bisdas T, Li Y, Donas KP. Preliminary experience with the Endurant II short form stent-graft system. J Cardiovasc Surg (Torino) 2017;doi: 10.23736/S0021-9509.17.09862-7

62. Bisdas T, Stavroulakis K, Beropoulis E, Schwindt A, Stachmann A, Austermann M, Torsello G. Initial experience with the 6-F and 8-F Indigo thrombectomy system for acute renovisceral occlusive events. J Endovasc Ther 2017;24(4):604-610

63. Uhl C, Steinbauer M, Torsello G, Bisdas T; The CRITISCH collaborators. Outcomes after endovascular revascularization in octogenarians and non-octogenarians with critical limb ischemia. J Endovasc Ther 2017;24(4):471-77

64. Torsello GF, Inchingolo M, Austermann M, Torsello GB, Panuccio G, Bisdas T. Durability of a low-profile stent graft for thoracic endovascular aneurysm repair. J Vasc Surg 2017;66(6):1638-1643

65. Herten M, Idelevich EA, Sielker S, Becker K, Scherzinger AS, Osada N, Torsello GB, Bisdas T. Vascular graft impregnation with antibiotics: the influence of high concentrations of rifampin, vancomycin, daptomycin and bacteriophage endolysin HY-133 on viability of vascular cells. Med Sci Monit Basic Res 2017;23:250-57

66. Stavroulakis K, Borowski M, Torsello G, Bisdas T; CRITISCH collaborators. Association between statin therapy and amputation-free survival in patients with critical limb ischemia in the CRITISCH registry. J Vasc Surg 2017;66(5):1534-1542

67. Bosiers MJ, Tran K, Lee JT, Donas KP, Veith FJ, Torsello G, Pecoraro F, Stavroulakis K; PERICLES-Registry collaborators* (*Bisdas T). Incidence and prognostic factors related to major adverse cerebrovascular events in patients with complex aortic diseases treated by the chimney technique. J Vasc Surg 2017;pii: S0741-5214(17)32212-7. doi: 10.1016/j.jvs.2017.08.079

68. Stavroulakis K, Schwindt A, Torsello G, Beropoulis E, Stachmann A, Hericks C, Bollenberg L, Bisdas T. Directional atherectomy with antirestenotic therapy vs drug-coated balloon angioplasty alone for common femoral artery atherosclerotic disease. J Endovasc Ther 2017;doi:10.1177/1526602817748319

69. Herten M, Bisdas T, Knaack D, Becker K, Osada N, Torsello GB, Idelevich EA. Rapid in vitro quantification of S. aureus biofilms on vascular graft surfaces. Front Microbiol 2017;8:2333

70. Scali ST, Beck AW, Torsello G, Lachat M, Kubilis P, Veith FJ, Lee JT, Donas KP; PERICLES investigators* (*Bisdas T). Identification of optimal device combinations for the chimney endovascular aneurysm repair technique within the PERICLES registry. J Vasc Surg. 2018 Jan 27. pii: S0741-5214(17)32678-2

71. Meyer A, Fiessler C, Stavroulakis K, Torsello G, Bisdas T, Lang W; CRITISCH collaborators. Outcomes of dialysis patients with critical limb ischemia after revascularization compared with patients with normal renal function. J Vasc Surg. 2018 Mar 26. pii: S0741-5214(18)30166-6

72. Stavroulakis K, Borowski M, Torsello G, Bisdas T for the CRITISCH collaborators. One-year results of first-line treatment strategies in patients with critical limb ischemia (CRITISCH Registry). J Endovasc Ther 2018; epub ahead of print

73. Bisdas T, Beropoulis E, Argyriou A, Torsello G, Stavroulakis K. One-year all-comers analysis of the Eluvia drug-eluting stent for long femoropopliteal lesions after suboptimal angioplasty. J Am Coll Cardiol Intv 2018;28;11(10):957-966

74. Usai MV, Bosiers MJ, Bisdas T, Torsello G, Beropoulis E, Kasprzak B, Stachmann A, Stavroulakis K. Surgical versus endovascular revascularization of subclavian artery arteriosclerotic disease. J Cardiovasc Surg (Torino). 2018 May 22. doi: 10.23736/S0021-9509.18.10144-3.

75. Bischoff MS, Meisenbacher K, Peters AS, Weber D, Bisdas T, Torsello G, Böckler D; CRITISCH collaborators. Clinical significance of perioperative changes in ankle-brachial index with regard to extremity-related outcome in non-diabetic patients with critical limb ischemia. Langenbecks Arch Surg. 2018 Jun 17. doi: 10.1007/s00423-018-1689-7

76. Gärtner T, Beropoulis E, Wendl R, Hanke JS, Dogan G, Chatterjee A, Haverich A, Torsello G, Schmitto JD, Bisdas T, Feldmann C. In vitro study for the evaluation of transluminal aspiration as a novel treatment option for thrombosis in the HeartWare HVAD. Int J Artif Organs. 2018 Jul 1:391398818785557. doi: 10.1177/0391398818785557

77. Bosiers MJ, Panuccio G, Bisdas T, Stachmann A, Donas KP, Torsello G, Austermann M. Longer bridging stent grafts in iliac branch endografting doesn’t worsen outcome and expands its applicability, even in concomitant diseased hypogastric arteries. J Cardiovasc Surg (Torino). 2018 Oct 29. doi: 10.23736/S0021-9509.18.10504-0.

1. Bisdas T, Teebken OE. Optimization of the microbiological and histological status of human allografts: improvement of clinical results in treatment of vascular infections. Gefäßchirurgie 2010;15:448-54.

2. Donas KP, Torsello G, Bisdas T. New EVAR devices: pros and cons. J Cardiovasc Surg (Tor) 2012;53:1-11

3. Donas KP, Bisdas T, Torsello G, Austermann M. Technical considerations and performance of bridging stent-grafts for iliac side branched devices based on a pooled analysis of single-centre experience. J Endovasc Ther 2012;19(5):667-71

4. Donas KP, Torsello G, Bisdas T, Osada N, Schönefeld E, Pitoulias GA. Early outcomes for fenestrated and chimney endografts in the treatment of pararenal aortic pathologies are not significantly different: a systematic review with pooled data analysis. J Endovasc Ther 2012;19(6):723-8

5. Torsello G, Bisdas T, Debus S, Grundmann RT. Cost and cost-effectiveness in the treatment of peripheral arterial occlusion disease – what is proven? Zentralbl Chir 2015;140(1):18-26

6. Georgakarakos E, Raptis A, Schoretsanitis N, Bisdas T, Beropoulis E, Georgiadis GS, Matsagkas M, Xenos M. Studying the interaction of stent-grafts and treated abdominal aortic aneurysms: time to move caudally! J Endovac Ther 2015;22(3):413-20

7. Bisdas T, Stachmann A, Weiss K, Borowski M, Grundmann RT, Torsello G für die CRITISCH Collaborators. Nationales Register für die Erstlinientherapiestrategien bei Patienten mit kritischer Extremitätenischämie (CRITISCH Register). Gefässchirurgie 2014;19(2):135-140

8. Donas KP, Sohr A, Austermann M, Schönefeld T, Bisdas T, Schwindt A, Torsello G. Chimney Technik bei juxtarenalen Aneurysmen. Gefässchirurgie 2018;doi:10.1007/s00772-018-0451-3

1. Teebken OE, Bisdas T, Assadian O, Ricco JB. Recommendations for reporting treatment of aortic graft infections. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;43(2):174-81

2. Zegelman M, Assadian O, Guenther G, Zuelhke H, Bisdas T, Storck M, Kellersmann R. Guidelines on infections in vascular surgery of the German Society for Vascular Surgery and Medicine. Gefässchirurgie 2012;17:29-36

1. Bisdas T, Teebken OE. Future perspectives for the role of 3D rapid prototyping aortic biomodels in vascular medicine. Vasa 2011;40(6):427-8

2. Bisdas T. Invited commentary: Comments regarding ‚outcome after VAC therapy for infected bypass grafts in the lower limb’. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;doi:10.1016/j.ejves.2012.06.016

3. Teebken OE, Bisdas T. Biosynthetic prostheses for peripheral vascular graft infection. Vasa 2012;41(3):161-2

4. Bisdas T, Austermann M. Commentary: The Zenith t-branch Endograft: What have we learned so far? J Endovasc Ther 2016;32(1):216-9

5. Donas KP, Criado FJ, Torsello G, Veith FJ, Minion DJ; PERICLES Collaborators* (*Bisdas T). Classification of chimney EVAR-related endoleaks: insights from the PERICLES registry. J Endovasc Ther 2016;pii: 1526602816678994

6. Bisdas T, Stavroulakis K. Endovascular-first approach for chronic mesenteric ischemia: the critical need for reporting standards and high-grade evidence. JACC Cardiovasc Interv 2017;10(23):2448-2450

1. Bisdas T, Pichlmaier M, Wilhelmi M, Haverich A, Teebken OE. Use of cryopreserved arterial homografts for the treatment of stent infections and pseudoaneurysms: Regarding ‘Renal artery stent infection and pseudoaneurysm management’. Ann Vasc Surg 2010 24(2):300.

2. Bisdas T, Teebken OE. Mycotic or infected aneurysms? Time to change the term. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41(4):570;author reply 570-1.

3. Teebken OE, Bisdas T. Immunosuppression following fresh arterial homograft implantation for aortic graft infections. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41(6):859;author reply 859-60

4. Bisdas T, Haverich A, Teebken OE. Aspirin and clopidogrel resistance: an underestimated factor in CASCADE trial. Circulation 2011;124(6):e194;author reply e195-6

5. Bisdas T, Haverich A, Teebken OE. The unknown effect of clopidogrel resistance in dual antiplatelet therapies after coronary artery bypasses grafting. J Amer Coll Cardiol 2011;58(10):1085;author reply 1085-6

6. Donas KP, Bisdas T, Osada N, Pitoulias GA, Torsello G. Between-study variability of short-term mortality in patients with pararenal aortic pathologies treated with chimney or fenestrated endografts. Reply. J Endovasc Ther. 2013 Apr;20(2):255-6. doi: 10.1583/1545-1550-20.2.255.

7. Donas KP, Bisdas T, Austermann M, Torsello G. The chimney technique has a complementary role in the endovascular repair of juxtarenal aortic aneurysms: there is no need for a paradigm shift but for accurate patient selection. J Endovasc Ther. 2013 Aug;20(4):584-7.

1. Bisdas T, Teebken OE, Wilhelmi M, Lotz J, Berndt M, Haverich A, Pichlmaier M. Surgical treatment of a thoracoabdominal aneurysm in Cogan’s syndrome. Ann Thor Surg 2009;88(5):1668-70

2. Bisdas T, Donas KP, Bosiers M, Torsello G, Austermann M. One-year follow-up after total endovascular repair of a contained-ruptured thoracoabdominal aortic aneurysm with the sandwich technique. J Vasc Surg 2013;58(2):482-5

1. Bisdas T, Teebken OE. Cryopreserved arterial homografts for the treatment of abdominal aortic and prosthetic graft infections: the influence of decontamination, cryopreservation and Perioperative management on clinical outcomes. In: Advances in Medicine and Biology, Volume 37, Editor: Leon V. Berhardt, pp. Nova Science Publishers, Inc, NY, Chapter 8, pages: 1-14
ISBN-13: 978-1614709800

2. Donas KP, Lachat M, Bisdas T. The hybrid open endovascular technique. In: Endovascular treatment of complex abdominal and thoracoabdominal aneurysms, 1st Ed., Editors: Torsello G, Donas KP. Edizioni Minerva Medica, Turin, 2012, Chapter 3, pages: 11-18
ISBN-13 978-88-7711-755-7

3. Donas KP, Bisdas T, Austerman M. Fenestrated endografting for pararenal aneurysms. In: Endovascular Treatment of Aortic Aneurysms: Standard and Advanced Techniques. 1st Ed. Donas KP, Torsello G, Ouriel K. Elsevier, Missouri; p47-50
ISBN-978-0-323-51148-3

4. Donas KP, Bisdas T, Austermann M. Custom-made thoracic endograft. In: Endovascular Treatment of Aortic Aneurysms: Standard and Advanced Techniques. 1st Ed. Donas KP, Torsello G, Ouriel K. Elsevier, Missouri; p47-50
ISBN-978-0-323-51148-3

5. Donas KP, Bisdas T. Sandwich endovascular technique. In: Endovascular Treatment of Aortic Aneurysms: Standard and Advanced Techniques. 1st Ed. Donas KP, Torsello G, Ouriel K. Elsevier, Missouri; p47-50
ISBN-978-0-323-51148-3

6. Grundmann RT, Torsello G, Bisdas T. Was gibt Neues in der kritischen Extremitätenischämie – Die CRITISCH Studie. In: Was gibt es Neues in der Chirurgie? Jahresband 2016. Editors: Joachim Jähne, Alfred Königsrainer, , Wolfgang Schröder, Norbert P. Südkamp. Ecomed Medizin, 2016
ISBN 978-3-609-76931-8

1. Sugimoto M, Torsello G, Bisdas T. Strategies to reduce paraplegia after TAAA repair (endovascular and open). In: Vascular and Endovascular Controversies Updates, Editor: Roger M. Greenhalgh, BIBA Publishing, London, 2015, Chapter 2, pages:173-179

2. Weiss K, Torsello G, Bisdas T. Performance of new generation endografts with different anatomic scenarios: what we have learned. In: Vascular and Endovascular Controversies Updates, Editor: Roger M. Greenhalgh, BIBA Publishing, London, 2015, Chapter 2, pages: 277-282