Η επίσκεψη στο ιατρείο

Η επίσκεψη στο ιατρείο σε 3 βήματα:
Copied
Η επίσκεψη στο ιατρείο σε 3 βήματα:

Kάθε αγγειοχειρουργικός ασθενής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, η οποία απαιτεί μια ενδελεχή κλινική εξέταση καθώς επίσης και τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεχνικών. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του αγγειακού προβλήματος στην πρώτη επίσκεψη, θα οδηγήσει και στην εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας καθώς και στην αποφυγή ακριβών και πολλές φορές περιττών εξετάσεων.

Ανάλογα με το είδος της πάθησης, η βελτίωση των συμπτωμάτων μπορεί να είναι άμεση ή σταδιακή, αλλά σε κάθε περίπτωση ο επανέλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς.

Kάθε αγγειοχειρουργικός ασθενής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, η οποία απαιτεί μια ενδελεχή κλινική εξέταση καθώς επίσης και τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεχνικών. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του αγγειακού προβλήματος στην πρώτη επίσκεψη, θα οδηγήσει και στην εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας καθώς και στην αποφυγή ακριβών και πολλές φορές περιττών εξετάσεων.

Ανάλογα με το είδος της πάθησης, η βελτίωση των συμπτωμάτων μπορεί να είναι άμεση ή σταδιακή, αλλά σε κάθε περίπτωση ο επανέλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς.

Βήμα 1
Copied
Βήμα 1

Ο ασθενής συμπληρώνει ένα έντυπο έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία όπως, το ιστορικό του, τα συμπτώματά του, οι προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις του, η τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή καθώς και οι συνοδές παθήσεις του. Ο σκοπός του εντύπου είναι να αποκτήσει ο αγγειοχειρουργός μια ακριβή εικόνα του καρδιαγγειακού προφίλ του ασθενούς, ώστε να προσφέρει μια κατάλληλη και εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή.

Ο ασθενής συμπληρώνει ένα έντυπο έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία όπως, το ιστορικό του, τα συμπτώματά του, οι προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις του, η τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή καθώς και οι συνοδές παθήσεις του. Ο σκοπός του εντύπου είναι να αποκτήσει ο αγγειοχειρουργός μια ακριβή εικόνα του καρδιαγγειακού προφίλ του ασθενούς, ώστε να προσφέρει μια κατάλληλη και εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή.

Βήμα 2
Copied
Βήμα 2

Μετά τη συμπλήρωση του εγγράφου ακολουθεί η αξιολογήση των συμπτωμάτων μέσω της κλινικής εξέτασης και του υπερηχογραφικού ελέγχου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η εξέταση των σφυγμών, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη και ο υπερηχογραφικός έλεγχος των καρωτίδων. Ανάλογα με τη φύση της πάθησης, οι συνάδελφοι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Ιατρικού Κέντρου ή ο ίδιος ο αγγειοχειρουργός θα διεξάγουν έναν εξειδικευμένο υπερηχογραφικό έλεγχο.

Μετά τη συμπλήρωση του εγγράφου ακολουθεί η αξιολογήση των συμπτωμάτων μέσω της κλινικής εξέτασης και του υπερηχογραφικού ελέγχου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η εξέταση των σφυγμών, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη και ο υπερηχογραφικός έλεγχος των καρωτίδων. Ανάλογα με τη φύση της πάθησης, οι συνάδελφοι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Ιατρικού Κέντρου ή ο ίδιος ο αγγειοχειρουργός θα διεξάγουν έναν εξειδικευμένο υπερηχογραφικό έλεγχο.

Βήμα 3
Copied
Βήμα 3

Έχοντας μια συνολική εικόνα του προβλήματος, ο αγγειοχειρουργός θα συζητήσει με τον ασθενή τη φύση και τη βαρύτητα της ασθένειας καθώς και θα σχεδιάσει τη θεραπευτική αγωγή. Σε συγκεκριμενές παθήσεις (π.χ. ανεύρυσμα αορτής, περιφερική αρτηριοπάθεια, διαβητικό πόδι, καρωτιδική νόσος) θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε μια επιπλέον αξονική ή μαγνητική αγγειακή τομογραφία εάν δεν διαθέτει μία πρόσφατη, πριν τον τελικό σχεδιασμό της θεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγγειοχειρουργός θα επικοινωνήσει με τον ασθενή ή θα ακολουθήσει μια εκ νέου δωρεάν επίσκεψη του ασθενούς στο Ιατρείο.

Έχοντας μια συνολική εικόνα του προβλήματος, ο αγγειοχειρουργός θα συζητήσει με τον ασθενή τη φύση και τη βαρύτητα της ασθένειας καθώς και θα σχεδιάσει τη θεραπευτική αγωγή. Σε συγκεκριμενές παθήσεις (π.χ. ανεύρυσμα αορτής, περιφερική αρτηριοπάθεια, διαβητικό πόδι, καρωτιδική νόσος) θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε μια επιπλέον αξονική ή μαγνητική αγγειακή τομογραφία εάν δεν διαθέτει μία πρόσφατη, πριν τον τελικό σχεδιασμό της θεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγγειοχειρουργός θα επικοινωνήσει με τον ασθενή ή θα ακολουθήσει μια εκ νέου δωρεάν επίσκεψη του ασθενούς στο Ιατρείο.

Copied

Ο στόχος του αγγειοχειρουργού είναι ο ασθενής να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα του προβλήματός του, να κατανόησει τη θεραπευτική αγωγή ή το είδος του χειρουργείου που του προτείνεται και να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με το θεράποντα ιατρό του.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των αγγειακών παθήσεων και ιδιαίτερα των ενδαγγειακών αναίμακτων τεχνικών, ο ασθενής θα λαμβάνει μετά το πέρας όλων των εξετάσεων ένα αναλυτικό έγγραφο με το καρδιααγγειακό ιστορικό του, την τρέχουσα διάγνωση, τα αποτελέσματα των κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων καθώς και την προτεινόμενη θεραπεία. Αυτό το έγγραφο θα επιτρέπει την πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και του οικογενειακού του ιατρού καθώς και την άρτια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, βασικές προϋποθέσεις της ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής της μοντέρνας αγγειοχειρουργικής ειδικότητας.

Ο στόχος του αγγειοχειρουργού είναι ο ασθενής να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα του προβλήματός του, να κατανόησει τη θεραπευτική αγωγή ή το είδος του χειρουργείου που του προτείνεται και να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με το θεράποντα ιατρό του.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των αγγειακών παθήσεων και ιδιαίτερα των ενδαγγειακών αναίμακτων τεχνικών, ο ασθενής θα λαμβάνει μετά το πέρας όλων των εξετάσεων ένα αναλυτικό έγγραφο με το καρδιααγγειακό ιστορικό του, την τρέχουσα διάγνωση, τα αποτελέσματα των κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων καθώς και την προτεινόμενη θεραπεία. Αυτό το έγγραφο θα επιτρέπει την πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και του οικογενειακού του ιατρού καθώς και την άρτια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, βασικές προϋποθέσεις της ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής της μοντέρνας αγγειοχειρουργικής ειδικότητας.